Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 115 OP

Ulkovaatteen tekninen suunnittelu ja tutkimus 14 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää tekstiilien testauksen merkityksen tuotteen materiaalivalinnassa tuotannon ja loppukäyttäjän kannalta
  • tuntee materiaalien testauksessa käytettävät menetelmät
  • tunnistaa vaatetusfysiologisessa tutkimuksessa käytettäviä testausmenetelmiä ja -laitteita
  • osaa hankkia tietoa työ- ja suojavaatetuksen valintaan, käyttöön ja hankintaan liittyviin kysymyksiin
  • ymmärtää materiaalin, käyttötarkoituksen ja työtapojen merkityksen tuotteen kaavoituksessa
  • osaa kaavoittaa valmistettavia tuotteita tietokoneen avulla
  • No labels