Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 115 OP

Vaatetusalan tuotantotoiminta 16 op

 Moduulin osaamistavoitteet

 

Opiskelija

 • hallitsee erilaiset teolliset vaatteen kaavoitustavat ja vaatteen mitoittamisen
 • hallitsee perustiedot ja taidot vaatetusalan tuotantoprosessin toiminnoista
 • osaa kehittää valmistusmenetelmiä tuotantoystävällisiksi ja osaa hinnoitella tuotteen
 • tuntee erilaiset työntutkimusmenetelmät ja osaa hyödyntää niitä tuotannon kehittämisessä ja tutkimustyössä
 • tietää tuotannonsuunnittelun ja ohjauksen käsitteet ja osaa laatia tuotantosuunnitelmia
 • hallitsee työn vaiheistuksen, työnkulun suunnittelun sekä osaa opastaa ja johtaa tuotannon työntekijöitä
 • pystyy työssään noudattamaan työsuojelumääräyksiä ja toimii esimiehenä terveyttä ja hyvinvointia edistäen sekä mahdollisia vaaroja ennakoiden
 • ymmärtää laadun tärkeyden ja merkityksen yritystoiminnassa
 • ymmärtää teollisuuden sähkölaitteiden haltijana tai käyttäjänä velvoitteet
 • ymmärtää teollisuuden sähkönjakelujärjestelmän rakenteet ja sähkökaupan periaatteet
 • ymmärtää energiatehokkuuden merkityksen ja sovellutukset teollisuudessa
 • perehtyy automaatiojärjestelmän perusteisiin ja alakohtaisiin sovelluksiin
 • No labels