Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 115 OP

Vaatetustekniikan perusteet 12 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

 • hallitsee eri tekstiiliraaka-aineista valmistettujen tasomaisten tekstiilirakenteiden valmistusmenetelmät sekä niiden vaikutuksen vaatetusmateriaalien ominaisuuksien luomisessa
 • tunnistaa tuotantoketjun, kuidusta – kankaaksi, ympäristövaikutuksia
 • osaa käyttää ja huoltaa tavallisimpia vaatetusalan teollisuusompelukoneita
 • ymmärtää työturvallisuuden tärkeyden ja osaa toimia annettuja ohjeita ja varovaisuutta noudattaen
 • on tutustunut vaatetusteollisuuden käyttämiin apulaitteisiin ja käsityövälineisiin sekä osaa käyttää niitä
 • tunnistaa vaatetusteollisuuden käyttämät ompelulangat ja osaa valita tuotteisiin soveltuvimman vaihtoehdon
 • osaa ommella teollisin työtavoin ja ymmärtää ergonomian tärkeyden vaatetusalalla
 • hallitsee työtapojen piirtämisen ja työsuunnitelmien laatimisen
 • osaa suunnitella, kehittää ja toteuttaa tuotteen teollisin työtavoin
 • osaa kaavoittaa ja sovittaa erilaisia sisävaatteita
 • osaa laatia taloudellisen leikkuusuunnitelman
 • No labels