Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 


MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA

Design Business ja muotoilun tutkimus 60 op

Tutkinto

Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike

Muotoilija (ylempi AMK)

Laajuus

60 op

 

Muotoilun koulutusohjelma, Design Business ja muotoilun tutkimus on kulttuurialan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Koulutusohjelma syventää opiskelijan tietoja muotoilun, käytettävyyden sekä materiaalien tutkimuksesta. Opinnoissa tutustutaan tulevaisuuden materiaalien mahdollisuuksiin sekä uusimpiin työstömenetelmiin. Opetus käsittelee lisäksi muotoiluvetoista liiketoimintaa sekä muotoilun mahdollisuuksia yrityksen strategisena työvälineenä ja kilpailukeinona.

 

Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää muotoilun kentällä toimivien ammatillisia valmiuksia toimia asiantuntijatehtävissä sekä tarjota edellytyksiä toimia muotoilupalveluiden kehittäjinä ja johtajina. Koulutus perustuu uuden tiedon tuottamiseen sekä tiedon soveltamiseen muotoilussa ja muotoiluvetoisessa liiketoiminnassa.

 

Opinnot rakentuvat opiskelijan aiempaa tietotaitoa syventävistä opinnoista. Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia omien ammatillisten taitojen jatkuvaan kehittämiseen sekä oman alan tutkitun tiedon ja menetelmien soveltamiseen omassa työelämässään. Koulutuksen perustana on koulutettavan ryhmän pohjakoulutuksen, työkokemuksen ja nykyiset työtehtävät huomioon ottava sovellettu opetussuunnitelma.


OPINTO-OPAS 2013-2014

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 15 OP

 

 

 

Muotoilun tutkimusmenetelmät 5 op

1

2

suoritusvuosi

05YMUOTUME Muotoilun tutkimusmenetelmät 5 op

5  

Materiaalisovellukset 5 op

1

2

suoritusvuosi

05YMATESOV Materiaalisovellukset 5 op

5

 

 

Liiketoimintaosaaminen 5 op

1

2

suoritusvuosi

05YDESDRIVB Design driven business skills 5 op

5

 

 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

   

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

1

2

suoritusvuosi

05YKÄYTKETP Käyttäjäkeskeisyyden työpaja 5 op

 

 

1-2

05YKOHPALVE Kohti palvelumuotoilua 5 op

 

 

1-2

05YPALVKONS Palveluiden konseptointi 5 op  1-2
OPINNÄYTETYÖ 30 OP   
Opinnäytetyö 30 op

1

2

suoritusvuosi

05YOPNÄYTE Opinnäytetyö 30 op

 

 

1-2

aikuops1314-mi-design-business-ja-muotoilun-tutkimus-yamk.pdf_12.6.2013

  • No labels