Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

01PINFO INFORMAATIOLUKUTAITO 1 OP

Osaamistavoitteet ja sisältö

Opiskelija hallitsee tiedonhankinnan perusteet: yleiskuva tiedonlähteistä ja tiedon järjestämisestä,
tiedonhankinnan ja -haun yleiset perusteet, opiskelussa tarvittavien julkaisujen ja palvelujen käyttö,
aineistojen luotettavuuden arvioinnin ja tiedon käytön eettiset perusteet.

Suoritustapa ja arviointi

Vaihtoehtoinen suoritustapa
1. Informaatiolukutaidon osaamiskoe (01PINFO). Lisätietoa http://www.phkk.fi/palvelut/tieto-ja-kirjastopalvelut/tiedonhankinta/osaamiskoe/Sivut/default.aspx
2. Informaatiolukutaidon verkkokurssi Asiantuntijaviestinnän verkkokurssina suorittaville (01WPINFO).

Arviointi asteikolla hyväksytty – hylätty.

Opiskelumateriaali

Rantasaari J., Laitinen M. & Pitkänen, J. 2006. Mitä miksi milloin - tiedonhankinta tutkimuksen perustan
rakentamisena. http://www.lpt.fi/tietokeskus/tiedonhankinta/.

  • No labels