Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

01RUO RUOTSIN KIELI 3 OP

Aihealueet

Asiatyylinen viestintä (suullinen ja kirjallinen)
- keskustelutaidot (sosiaalinen kanssakäyminen, tapaamiset, vierailut)
- puhelintilanteet
- työpaikkahakemus + CV
- sähköposti
Tietolähteiden käyttö ja sanakirjojen käyttö, lukutekniikka
- oman alan tekstit ja perussanasto
Omasta koulutuksesta kertominen
Rakenteita tarpeen mukaan
Kulttuurituntemus, oppimaan oppiminen ja oppimisstrategiat kuuluvat läpäisyaiheina kaikkiin osa-alueisiin.

Osaamisen taso

Opintojakso on eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B1:
”Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja
vapaa-aikana. Selviytyy useimmissa tilanteissa matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan
yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan
kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti
mielipiteitä ja suunnitelmia. ”
Yllä oleva kuvaus antaa taitotason, mutta se perustuu yleiskielen tavoitteisiin.
Kuvausta sovelletaan ammattialakohtaisesti.

Edeltävät opinnot

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää lukion B-kielen tasoista kielen hallintaa. Kaikki opiskelijat osallistuvat
ennen ruotsin kielen opintojen alkua kirjalliseen lähtötasokokeeseen. Kokeessa hylätyt ohjataan
täydentämään kielitaitoaan.

Suoritustapa ja arviointi

Osa opintojaksoista toteutetaan koulutusohjelmakohtaisesti, osa monialaisissa ryhmissä. Opintojakso
suoritetaan osallistumalla aktiivisesti lähiopetukseen ja läpäisemällä hyväksytysti suullinen ja kirjallinen tentti.
Opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa korvaava koe (näyttökoe), mikäli hän katsoo omaavansa siihen
valmiudet. Näyttökoe käsittää suullisen ja kirjallisen osion ja edellyttää opiskelijan koulutusohjelman
ammatillisen perussanaston hallintaa. Hyväksytty suoritus vastaa ruotsin kielen 3 opintopisteen laajuisten
opintojen suorittamista. 
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Koulutusohjelmakohtainen materiaali.

 

  • No labels