Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

01VVRUOVA RUOTSIN VALMENTAVAT OPINNOT 3 OP

Ajankohta

Opintojakso suoritetaan ennen varsinaisten kieliopintojen alkua.

Aihealueet

- kieliopin keskeiset rakenteet
- virkkeen rakentaminen ruotsin kielessä
- perussanasto
- arkipäivän puhetilanteet

Osaamisen taso

Opiskelija hallitsee suppean perussanaston ja arkisen keskustelun vakioilmaisuja suullisesti ja kirjallisesti.
Hän tottuu lukemaan ruotsinkielistä tekstiä perinteiset ja sähköiset sanakirjat apunaan ja pystyy itse
kirjoittamaan lyhyitä viestejä.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kirjallinen koe.

Opiskelumateriaali

Materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

  • No labels