Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koulutusohjelmakohtaiset vastuuopettajat vastaavat opintojakson sisällöstä, opetuksen tasosta,
korvaavuuksien esittelystä sekä näyttökokeiden laatimisesta.

Englannin kieli

Ella Hujala (Liiketalous ja Matkailu),
Tuija Marila (Tekniikka),
Miglena Schröder (Sosiaali- ja terveysala, Muotoilu- ja Taideinstituutti sekä Musiikki- ja draamainstituutti)

Ruotsin kieli

Pirjo Lundqvist (Liiketalous),
Ulla Syrjäläinen (Tekniikka),
Helena Tulonen (Matkailu, Sosiaali- ja terveysala, Muotoilu- ja Taideinstituutti sekä Musiikki- ja Draamainstituutti)

Asiantuntijaviestintä

Heli Kamaja (Liiketalous, Muotoilu- ja Taideinstituutti sekä Musiikki- ja draamainstituutti),
Jouko Kivi (Sosiaali- ja terveysala, Matkailun aikuiset)
Tytti Lindeberg Annukka Saarenpään sijaisena (Tekniikka, Matkailu) 

Yrittäjyysopinnot

Tapio Kari, Jussi Mozo, Jukka Mustonen, Sari Suominen (Liiketalous)
Pia Manninen (Matkailu)
Jukka Ilmonen (Muotoilu- ja Taideinstituutti)
Jussi Mozo (Musiikki- ja draamainstituutti)
Leena Nietosvuori, Jari-Pekka Jokinen, Kari Malin (Sosiaali- ja terveysala)
Jukka Ilmonen, Tapio Kari, Sari Suominen (Tekniikka)

Opiskelijakeskuksesta saa tietoja yhteisiin opintoihin liittyvistä asioista joko henkilökohtaisesti tai puhelimitse
sekä sähköpostin välityksellä. Opiskelijakeskus on avoinna lukuvuoden opiskelupäivinä ma - to klo 9 –
15 ja perjantaisin klo 9 – 14

 

  • No labels