Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opiskelija ei voi suorittaa pakollisena vieraana kielenä omaa äidinkieltään.

Kaikki opiskelijat suorittavat vieraassa kielessä 3 opintopisteen laajuisen pakollisen yhteisten
opintojen opintojakson. Vieraan kielen pakollinen opintojakson on yleensä englannin kieli (01ENG).
Mikäli opiskelijan paras vieras kieli on muu kuin englanti, hän voi hyvästä syystä suorittaa englannin
kielen asemasta pakollisena vieraana kielenä myös saksan, venäjän, ranskan tai espanjan kielen.
Asiasta tulee sopia etukäteen koulutusohjelmasta vastaavien ja vieraan kielen vastuuopettajan
kanssa. Pakollista yhteisten opintojen vierasta kieltä ei voi suorittaa kielten alkeissa.

Englannin kielessä järjestetään tasokoe. Hyväksytyn tasokokeen jälkeen opiskelija on oikeutettu
osallistumaan englannin kielen 3 opintopisteen laajuiselle pakolliselle yhteisten opintojen
opintojaksolle (01ENG). Jos tasokoe hylätään, suorittaa opiskelija Englannin kielen valmentavan
kurssin (01VVENGVA), johon liittyvä hyväksytysti suoritettu koe korvaa hyväksytyn tasokokeen

Opiskelijoilla on oikeus osallistua vieraan kielen näyttökokeeseen, mikäli tiedot ja taidot riittävät.
Näyttökoe käsittää kirjallisen ja suullisen osan ja edellyttää koulutusohjelman ammatillisen
perussanaston hallintaa. Hyväksytty suoritus korvaa pakollisen vieraan kielen 3 opintopisteen
laajuisen opintojakson (esim. 01ENG). Hyväksytty suoritus merkitään opintosuoritusrekisteriin.
Näyttökokeeseen voi osallistua vain kerran.

Liiketalouden alan englanninkielisten koulutusohjelmien kieliopinnot on määritelty erikseen. Niistä
antaa tietoja kyseisen alan opintosihteeri.

Ulkomaalaiset opiskelijat ja vieras kieli

Opiskelija suorittaa vieraassa kielessä suomalaisen opiskelijan tavoin 3 opintopisteen laajuisen
yhteisten opintojen vieraan kielen opintojakson. Opiskelija ei voi kuitenkaan valita oman
äidinkielensä opetusta.

Suomen kieltä taitamattoman tai huonosti suomea taitavan tulee valita yhteisten opintojen
asiantuntijaviestinnän tilalle omaa tasoaan vastaavaa suomen kielen opetusta vähintään 4
opintopisteen laajuudelta esimerkiksi jostain muusta koulutusorganisaatiosta siten kuin suomen
kielen opinnoista vastaavan opettajan ja koulutusalan kanssa sovitaan.

  • No labels