Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

RSS (Really Simple Syndication tai Rich Site Summary)

Juha Lahtea mukaillen:
RSS-tekniikka on XML-kieleen pohjautuva sisältöprotokolla. Sen merkittävimpiä hyödyntäjiä ovat erilaiset uutispalvelut ja blogit. RSS-tekniikan tarkoituksena on mahdollistaa useista lähteistä tulevan tiedon kerääminen yhteen, esim. useiden uutislähteiden seuraaminen keskitetysti, ja tietojen välittäminen mahdollisimman tehokkaasti siitä kiinnostuneiden käyttäjien tietoon ilman että käyttäjien pitää aktiivisesti itse vierailla tietoa tuottavilla sivustoilla.

Yksinkertaistettuna RSS-tekniikka jakaantuu kahteen osaan, RSS-syötteiden (feed) tuottajiin ja lukijaohjelmiin (aggregator). Syötteitä tuotetaan yleensä www-sivustoilta ja niiden sisältönä on esim. uutisotsikkoja tai tapahtumatietoja, käytännössä lähes mitä tahansa listamuotoista tietoa. Syötteiden lukijaohjelmat voivat olla yksittäisessä työasemassa toimivia, esim. osana sähköpostiohjelmaa tai selainta, tai www-sivuston osana.

Tulevaisuudessa RSS-tekniikka tai läheisesti samankaltaiset tekniikat tulevat avaamaan mielenkiintoisia käyttömahdollisuuksia. Yhtenä esimerkkinä Podcasting-tekniikka, jossa RSS-syötteitä hyödynnetään äänitiedostoina olevien materiaalien (esim. radio-ohjelmat tai luennot) jakeluun.

Yleisin käyttömalli on tiedon tehokas jakelu. Kun opettaja luo kurssin sivustolle ilmoitusmoduulin ja aktivoi siitä RSS-syötteen, voivat opiskelijat helposti kerätä esim. heitä koskevien kurssien ilmoituksien RSS-syötteet omaan selaimeensa tai sähköpostiohjelmaansa ja näin helposti seurata kurssin tapahtumia ilman jatkuvia vierailuja sivustolla. Moodlessa esimerkiksi tämä jo toimiikin.

Hyödyntämällä RSS-syötteitä sivuston osana, voidaan kätevästi sisällyttää kurssiin ulkopuolisia tietolähteitä esim. uutispalveluita. Esimerkkitehtävänä voisi vaikkapa olla seurata jonkin ajankohtaisen asian tarkastelua eri uutislähteiden kautta. Opettaja voi helposti rakentaa tehtävää varten sivuston, jossa ovat seurattavien uutispalveluiden otsikot jatkuvasti ajantasaisena. Tässä toteutuksessa sivun oikeassa reunassa on lohko, joka "kuuntelee" Teemu Arinan Blogin RSS-syotettä.