Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0


Olet varmaan nähnyt RSS- tai Atom-logoja verkkosivuilla ja selaimessasi.

Tällä viikolla opiskelemme pari tapaa hyödyntää RSS-syötteitä ja aggregaattoria.

Kirjoita blogiisi uutinen/pikku tarina tästä.

  • Katso Lee LeFeverin video: