Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ajoneuvomuotoilun koulutus painottuu muotoiluvalmiuksien kehittämiseen. Koulutuksen aikana opiskelija
saa ammatin vaatiman teoriaperustan. Lisäksi pyrkimyksenä on kehittää opiskelijan konstruktiivista ja
esteettistä ajattelukykyä, muodonantotaitoa, kommunikointikykyä sekä kykyä soveltaa teoriaa käytäntöön.
Opiskelijalla tulee olla valmiudet huomioida työssään mm. tuotteiden ulkomuoto, toiminta ja taloudelliset
vaatimukset käyttäjän, valmistajan sekä ympäristön kannalta. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija
kokonaisvaltaiseen tuotekehitystoimintaan. Koulutustavoitteiden saavuttaminen ja ammatissa menestyminen
edellyttävät halukkuutta ja kykyä jatkuvaan tiedonhankintaan sekä yhteistyökykyä eri alojen asiantuntijoiden
kanssa.

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä erilaisten ajoneuvojen suunnittelu- ja muotoilutehtävissä.
Ajoneuvomuotoilusta valmistuneilla on valmiudet suorittaa alan jatko-opintoja ja seurata alansa ammatillista
kehitystä. Ajoneuvomuotoilua käsitellään niin henkilökohtaisen liikkumisen kuin julkisen henkilö- ja
tavaraliikenteen näkökulmista. Yhtenä osa-alueena on erilaisten työ- ja hyötyajoneuvojen muotoilu.
Merkittävä osa opiskelusta toteutetaan erilaisissa projekteissa yhteistyössä alan yritysten kanssa.

...