Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

OPINTO-OPAS 2013-2014

...

MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA
Muotoiluteollisuuden suuntautumisvaihtoehto

Muoti- ja vaatetussuunnittelun pääaine 240 op

Vaatetussuunnittelijan koulutuksen tavoitteena on antaa vaatetussuunnittelun perustiedot ja
-taidot. Ammattitaito rakentuu mm. vartalon muodon, liikkeen ja plastisuuden ymmärtämisestä.
Koulutuksessa perehdytään vaatetusfysiologiaan, vaatetusmateriaalien ominaisuuksiin ja
niiden käyttötarkoituksiin, vaateviestintään ja tuotantoprosesseihin, jotta suunnittelija pystyy
näiden tietojen perusteella suunnittelemaan eri kohderyhmille eettisesti, esteettisesti,
teknisesti ja taloudellisesti korkeatasoisia tuotteita ja mallistoja.

Koulutustavoitteiden saavuttaminen ja alalla menestyminen edellyttävät hyvää visuaalista ilmaisu
ja yleisesti käytössä olevien tietokoneohjlemien (cadin) hallintaa, visuaalisen havaitsemisen ja
hahmottamisen taitoja, tiedon hankinta- ja soveltamistaitoja, yhteistyötaitoja ja aktiivisuutta
oman toiminta-alueen löytämiseen ja luovuutta ongelmien ratkaisemiseen eettisesti
hyväksyttävällä tavalla.

Vaatetussuunnittelija voi toimia erilaisissa tehtävissä, mm. vaatetusteollisuuden, kaupan ja
median palveluksessa sekä itsenäisenä alan yrittäjänä. Suunnittelijan tehtäviin kuuluu
teollisuudessa mallien ja mallistojen suunnittelu. Hän toimii asiantuntijana ja ammattilaisena
tuotekehitysryhmässä, joka on osa yrityksen markkinointia. Vaatetussuunnittelija voi myös
erikoistua esimerkiksi kaupan sisäänostajaksi tai muotikoordinaattoriksi, teatterin, elokuvan
tai television pukusuunnittelijaksi tai median palvelukseen eri osa-alueilla toimivaksi asiantuntijaksi.

 

Moduulin nimi 16  KOOD2 Opintojakson nimi x KOOD3 Opintojakson nimi x  KOOD4 Opintojakson nimi x  KOOD5 Opintojakson nimi x  

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 47 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

  

3

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

 1

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

 1,5

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

 1,5

 

 

 

 

01XXX Vieras 01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

  

3

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

  

4

 

 

Moduulin nimi 15 Kuva 1, 12 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x 05PVISUAMUO Visuaalinen muotoilu 9 op

 9

 

 

 

 

KOOD2 Opintojakson nimi x 05PVÄRIH Värihahmotus 3 op

 3

 

 

 

 KOOD3 Opintojakson nimi x

Kuva 2, 12 op

 

 

 

 

 

KOOD4 Opintojakson nimi x 05PPIMA Piirustus ja maalaus 3 op

  

3

 

 

 

05PELÄVÄ1 Elävän mallin piirustus I, 3 op

 3

 

 

 

 KOOD1 Opintojakson nimi x

05PELÄV2 Elävän mallin piirustus II, 3 op

 

3

 

 

 

 

05PPLASTSOM1 Plastinen sommittelu I 3   
Taiteen historia ja teoria 9 op     
05PYLTAHI Yleinen taidehistoria 3 op3    
05PTAHIM Modernismi ja nykytaide 3 op3    
05PMUOHIST Muotoilun historia 3 op 3   

AMMATTIOPINNOT XX 133 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Moduulin nimi 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD2 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD3 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

Moduulin nimi 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD2 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD3 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

Moduulin nimi 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD2 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD3 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD4 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD5 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

Moduulin nimi 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD2 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD2 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD3 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD4 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

KOOD5 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu I 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

Harjoittelu II 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opintojakson nimi x op

 

 

 

 

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

KOOD1 Opinnäytetyö