Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa ja julkaista www-sivuston projektiryhmän jäsenenä, hallitsee kuvankäsittelyn perustaidot, osaa dokumentoida ja esitellä projektin ja hallitsee projektityöskentelyn perusteet.