Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee esimiestyöskentelyn vastuullisen esimiestyöskentelyn keskeiset tiedot ja taidot
  • osaa soveltaa työsuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä esimiestyössä
  • jotain esimiesviestinnän osalta ?osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti työyhteisössä