Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

AMMATTIOPINNOT 75 OP

 Ammattiopinnot 75 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee ….
  • ymmärtää …
  • osaa …
  • kehittää …

AMMATTIOPINNOT