Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa toimia myynti- ja ostoneuvotteluissa
 • osaa
 • käyttä
 • käyttää markkinointiviestinnän keinoja
 • ymmärtää viestinnän onnistumisen merkityksen asiakaspalvelutilanteissa
 • osaa suunnitella viestintää asiakaspalvelutilanteisiin
 • osaa viestiä digitaalisissa toimintaympäristöissä
 • tarkoituksen mukaisesti

Sisältö

Sosiaalinen media markkinointiviestinnän välineenä, neuvottelutaidot, markkinointiviestinnän keinot, IT-palvelujen ja ketterien projektien markkinointi, viestintämuotoilu, ansaittu näkyvyys, myynti- ja ostotilanteet, ympäristövastuullisuus markkinointiviestinnässä.

...