Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Note
Sivuston sisältö päivitetään lukuvuoden 2019-2020 aikana LAB AMKn ohjeiksi. http://www.lab.fi/


Vaiheittainen ohje

1.Valitse Vuosisuunnittelu -> Toteutukset -> Toteutusten kopioiminen

...

3b. Valitse OPS, jonka tietyn lukuvuoden toteutukset kopioidaan -> ajoita kopiot valitsemallesi lukuvuodelle -> valitse opetussuunnitelma, jolle haluat toteutukset kopioitavan (oletuksena sama kuin lähde-OPS)

 


4. Valitse Hae

5. Hakutulokset tulevat lista-/taulukkomuodossa ja toteutuksista on muokattavissa mm. seuraavat tiedot:

 

Tunnus Nimi Min alkaa Max päättyy Alkaa Päättyy Ilmoittautuminen alk. Ilmoittautuminen päät. Ryhmät Kustannuspaikat Vastuuhenkilö Ylläpitäjä Toimipiste Organisaatioyksikkö Koulutusohjelma Min paikat Max paikat Opetuskieli Virtuaaliosuus TKI osuus 

Kaikki listan toteutukset on oletuksena valittuna, voit tarvittaessa poistaa valinnat check-boxeista osasta toteutuksista, mikäli et halua kopioida niitä.

...

7. Siirryttäessä tehtävien määrittelyyn voit asettaa kopioiduille toteutuksille seuraavat tiedot: 

TunnusTehtäväOpettajaAlkaaLoppuuMaxOpetusMuuKustannuspaikat

Pohjatiedoiksi järjestelmä tarjoaa kopioiden pohjana olevien toteutusten tiedot.

...

10.  Massamuokkaus -osiossa voit tehdä kaikkia valittuja toteutuksia koskevia muutoksia kerralla. Voit vaihtaa näkymässä olevat sarakkeet (kohdasta Aseta sarakkeet) ja  tehdä toteutuksia koskevat muutokset kerralla valitsemalla Tee massamuutos. Huom! Toteutusten kopioinnin yhteydessä kopioidut toteutuksille asetetaan järjestelmän toimesta seuraavan lukuvuoden saman kalenteriviikon toteutuksen alkamis- ja päättymisajankohdat kuin alkuperäisellä toteutuksella.