Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.Note
Sivuston sisältö päivitetään lukuvuoden 2019-2020 aikana LAB AMKn ohjeiksi. http://www.lab.fi/

Tällä välilehdellä on nähtävillä se, mihin opetussuunnitelmiin ja erillisiin opintokokonaisuuksiin ko. opintojakso on liitetty.

...