Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

47AOEN005 ICT-AMMATTILAISEN ENGLANTI 5 OP (integroitu)

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää kommunikoinnin tärkeyden liiketoimintaprosesseissa ja tietojärjestelmän suunnittelussa
  • viestii selkeästi ja interaktiivisesti englanniksi
  • osaa lukea ammattikirjallisuutta tehokkaasti
  • osaa kuvailla tietojärjestelmiä ja kehitysprosesseja
  • tuottaa selkeitä dokumentteja.

Sisältö

Luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen ja kuullun ymmärtäminen.

Edeltävät opinnot

01ENG Englannin kieli ja viestintä (3 op)

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Osallistuminen ryhmätyöskentelyyn ja oppimistehtävät
2. Etäopetus: .
Arviointi asteikolla 1 – 5.