Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, oppimistehtävät ja tentti.
2. Etäopetus: Kurssikoe opntojakson materiaaliin perustuen
Arviointi asteikolla 1 – 5.

...