Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  ymmärtää
 • osaa kuvailla taloushallinnon
 • roolin
 • merkityksen yrityksessä
 • ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen periaatteet
 • osaa tulkita yrityksen kirjanpitoa
 • osaa tulkita tilinpäätöstä ja
 • ymmärtää
 • selostaa kassavirran muodostumisen
 • osaa arvioida
 • tilinpäätöslaskelmien perusteella
 • yrityksen taloudellista tilannetta tilinpäätöslaskelmien perusteella

Sisältö

Laskentatoimen tehtävät, kirjanpitovelvollisuus yritystoiminnassa ja arvonlisäveron määräytyminen tuloslaskelman ja taseen sisältö, yrityksen kassavirran muodostuminen ja  taloudellisten tunnuslukujen arviointi.

...