Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Selvitys ajalta 6.8.2015 - 31.12.2016

Toimintakplosallistujia kpllisätietoja
koulutus- ja kehittämisohjelmat   
Työpajat henkilöstölle 3n. 12järjestetty vain vuonna 2016, koska 2015 tarjolla toisen hankkeen rahoituksella
Henkilökohtainen neuvonta henkilökunnalle + opiskelijoille43 + 443 + 5tarjottu vain vuonna 2016, koska 2015 tarjolla toisen hankkeen rahoituksella,
mukana on vain sellainen neuvonta, jota varten on varattu aika
(ad hoc -neuvontapalveluita on tarjottu runsaasti tämän lisäksi)
DigiPointin esittely + videotyöpaja henkilökunnalle3n. 10 
tapahtumat   
Järjestetty paikallinen yhteisosallistuminen hankkeen tapahtumiin (digikahvila Lahdessa, road show't), hlökunta + opiskelijat 3 10 + 36 8.2.2016, 22.3.2016 ja 16.11.2016
Verkko-opinnot -teemaryhmän tapaaminen ja webinaari, hlökunta + opiskelijat 1 9 + 3 27.5.2016
muuta toimintaa, mitä?   
 Osallistuminen Microsoftin Office365-esittelyyn verkon kautta 1 1 11.1.2016
 Osallistuminen hankeverkoston kokouksiin ja työpajoihin 1218 Lukumäärässä voi olla epätarkkuutta
 Osallistuminen paikan päällä hankeverkoston road show -tapahtumiin 2 7 16.11.2016
 Osallistuminen hankkeen työkokouksiin Lahdessa 15.1.2016 ja 13.4.2016 2 
 Osallistuminen Humakin Moodle-päivään Helsingissä 1 1 16.3.2016
 Osallistuminen Mediamaisterin ja Ubicastin esittelytilaisuuteen Helsingissä 1 1 23.8.2016
 Moodlen kehittäminen (palveluntuottajien järjestämät esittelyt Point Collegen edustajille) 3 7 
 Verkko-opinnot-teemaryhmän vetäminen 6 37 
 Osallistuminen Verkko-/mobiiliohjaus ja oppimisalustat -teemaryhmän toimintaan 22 Lukumäärätiedot epätarkkoja
 Talon sisäiset hankekokoukset10 24 
Tuotoksetkpllisätietoja
toimintamalli   
Luentojen digitaalinen tallennus ja striimaus verkkoon (Juha Sonck)  www.youtube.com/watch?v=wRGQuCavQew

Tieto- ja viestintätekniikan opintojen toteutus verkossa (Juha Sonck)

  

http://www.slideshare.net/hannatoijala/tieto-ja-viestinttekniikan-opinnot-verkossa-juha-sonck-point-collegeTieto- ja viestintätekniikan opintojen toteutus, SlideShare

 

 

WhatsApp ja OneNote ohjauksessa (Katriina Karkimo, Seija Ruotsalainen-Karjula ja Anna Roo)

  

http://www.slideshare.net/hannatoijala/whatsapp-ja-onenote-ohjauksessa-point-collegeWhatsApp ja OneNote ohjauksessa SlideShare

Verkkokurssien laatimiseen ja Moodlen käyttöön liittyviä käytäntöjä (Katriina Karkimo)  

 https://padlet.com/katriina_karkim/doverkkokurssit

Tämän dokumentin paikka  ja muoto tulee todennäköisesti muuttumaan.
Se jaetaan kuitenkin hankkeen blogissa yhdessä muiden aineistojen kanssa.

raportti (tätä OPH:n selvitystä ei lasketa)   
    
muut julkaisut, www-sivut, yms. mitä?   
Oma osuutemme verkko-opinnot-teemaryhmän työskentely-wikistä   DO teema 3 verkko-opinnot
muuta, mitä? esim. materiaalit, ohjeet ym. kaikki mitä projektityönä on tuotettu   

ICT-uutiskirjeet henkilöstölle

Sisäisiä ohjeita DigiPointin käytöstä

Sisäisiä ohjeita omien järjestelmiemme käytöstä

Lomake, jolla opiskelijalta (tai hänen huoltajaltaan) kysytään lupa valokuvien ja töiden käyttöön,

Uudistettu versio järjestelmien käyttösäännöistä

Skype for business -ohje opiskelijalle

 

  

 Luvat ja kiellot.pdf

Järjestelmien käyttösäännöt.pdf

Skype for Business -ohje opiskelijalle.pdf

...