Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Verkko-opetuksen ja -oppimisen laatu

Laatukortteja (toteutettu Uutta avointa energiaa -hankkeessa)

Laatukorit on laadittu erityisesti suurten avointen verkkokurssien (MOOC, Massive Open Online Course) toteuttamista ajatellen, mutta niissä on myös muun verkon opetuskäytön kannalta relevantteja asioita  

E-xcellence manual

Vopla - Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu

Verkko-opetuksen laatukäsikirja

Verkkopedagogiikka

Oppimisen teoriasta pedagogisiin ratkaisuihin Virtuaaliyliopiston julkaisu, pedagogisia sovelluksia, joita voidaan käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa (tvt) hyödyntävässä oppimisessa

Pedagoginen käsikirjoittaminen

eOsaajan taidot Hämeen ammattikorkeakoulun ESR-hankkeessa tuotettu materiaali e-oppimisen suunnittelun tueksi

Minna Lakkala: Mitä opettajan tulee tietää suunnitellessaan yhteisöllistä oppimista edistäviä opetustilanteita

Curtis J. Bonk & Elaine Khoo: Motivointi-ideoita verkko-opetukseen (ilmainen PDF-versio kirjasta ladattavissa)

JAMKin Verkkopedagogiikka -materiaali

Huomioitavaa verkon opetuskäytössä

Verkko-oppimisympäristön jäsentäminen

Avoimia verkkokursseja digitaalisuuden hyödyntämisestä opetuksessa:

Courses about online education (Class Central, eri yliopistojen MOOCeja, osa saattaa olla maksullisia)

Design and Development of Educational Technology (MIT)

Future Classroom Scenarios (European Schoolnet Academy)

 

Lomakkeita, malleja opetuksen suunnittelun avuksi:

Attachments