Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Makrot ovat Confluence-wikialustan lisäosia, joiden avulla voidaan liittää ohjelmallista ja dynaamista sisältöä osaksi wikisivua.
Yleisimmät makrot ja niiden lisääminen wikisivulle

test