Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

TVT-strategia 2009 - 2012 (luonnosta)

Lue ja kommentoi

Salpaus TVT-strategia 09-12, työversio

Keskustelutilaisuus TVT-strategian päivittämiseksi

Keskustelutilaisuus ke 28.1.2009
Keskusteluun valmistautuminen ja toteutus
Keskustelun ryhmätöiden koonti

...