Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Innobrokerit-projektin partneripalaveri

Aika tiistai 7.12.2010 klo 13.00 - 15.00
Paikka Niemenkatu 73, Innovaatiokeskus, neuvotteluhuone Paja
Läsnä Senja Jouttimäki, pääsihteeri, Yliopistokeskus
Mari Merenluoto, suunnittelija, Yliopistokeskus
Minna-Maija Salomaa, kehittämispäällikkö, Palmenia
Tiina Neva, tutkija, Tampereen teknillinen yliopisto
Katariina Mäenpää, projektipäällikkö, Innovaatiokeskus

1 Yhteistyösopimuksista
Tekijänoikeudet ja salassapito: tekijänoikeuslauseke selvitetään, lisätään sopimukseen ja sen jälkeen allekirjoituskierrokselle
2 Maksatushakemuksista
Yliopistokeskuksen maksatushakemus: ei tarvitse omaa kustannuspaikkaa kirjanpidossa, Anja Loikkanen hoitaa sekä Palmenian että YOK:n maksatushakemukset
3 Ajatuksia projektin käytännön työhön

 • vahva yhteys työhön, käytäntöön: valmennus vs. koulutus
 • TROIKKA (opettaja, opiskelija, yritys)
 • yrityksen johto mukaan
 • pienryhmät: ristipölytys/verkottuminen
 • projektisuunnitelmassa mainitun työryhmän tarkoitus
 • alustavaa selvitystä: Tiedepäivässä esiintyneen Minna Saunilan työ pk-yritysten innovaatiokyvykkyydestä
 • LUTin koulutukset ja valmennukset pitkälle tuotteistettuja
 • budjetin vapaa raha: uusi partneri?


 • MALLINTAA TYÖSSÄOPPIMISTA VALMENNUKSEN OSANA

Muistion laati Katariina Mäenpää
projektipäällikkö