Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

 • tarjouskilpailu medianäkyvyydestä (mm. verkkosivut) alkuvuodesta, yhteisen verkkoalustan käyttöönotto (Moodle tms.)
 • Liiketalous, Muotoiluinstituutti ja Tekniikka yhteistyökoulutusalat: opettaja, opiskelija, yritys -kuvioon –kuvioon
  • näistä 9 innobrokeria, 33 muuta osallistujaa
 • "hiljaisen tiedon hallinta" yhtenä valmennuksen osana
 • Tieteellisen tiedon tuominen osaksi projektia TTY:n rooliksi?
 • Innobrokereissa uutta vrt. Innovaatiopromoottorit: yritysten osallistuminen, brokerointiajattelun jalkauttaminen
 • "Innobrokeri" ja "Innobroker" -termien –termien rekisteröinti


2 Toiminnasta

...

 • Innovaatiotoiminnan kehittyminen korkeakouluyhteistyössä: valtava harppaus nykyiseen verrattuna (SJ)
 • "innovaatiobussi", "innovaatiotila keskustaan"
 • uusia erilaisia tapoja ratkaista asioita
 • Fellmannia-oppimiskeskus, kv-tukipalvelut, innovaationurkka ja neuvojarinki
 • brokereiden verkosto - vertaistuki
 • avoimuuden ajatus "ei se ole minulta pois"
 • pilotit tänä keväänä, linkittyvät jatkuvaan kehittämisvalmennukseen
 • Palmenian rooli: innovaatioviestintä
 • Koordinaatioyksikkö: eri toimijoiden linkittäminen (Fellmannia)
 • rajapinnat
 • yliopistojen rooli keskustan kehittämisessä
  • Keskustan eheytys-yhdistys (tms.) neljä vuoden aikaa
 • ympäristökampuksen kehittäminen
  • linkittyminen Urban Enviro -hankkeeseen–hankkeeseen, kv-opiskelijat
  • TTY:n pilotti UE 5. kurssi
 • seuraava ohjausryhmä 21.2.2011
 • projektikello?
 • Brysseli 2011 syksyllä?
 • LUT mukaan partneritapaamiseen?

...