Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Anchor
_GoBack
_GoBack
Innobroker
Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Resurssit ja
panostus

Toiminnot


14256 e /henkilöstökustannuk.
3 kk suunnittelija/henkilöstökuluissa
(huom! ei tilavuokria eikä sihteerikuluja)

Matkat
kotimaa 1000 e
2 x 1500 e =
2 ulkomaanmatka

 • syksy 2011
 • ?


  Aineet ja tarvikkeet 1800 e
 • ?

  Muut kulut 400 e
 • puhelin, kopiointi jne.
  Omarahoitus
  3478 euroa


Hankehallinnointi:

 • suunnittelu – ja yhteistyöpalaverit (innobroker-määrittely, valmennuksen sisällöt ja toteutus, hankkeen eteneminen)
 • taloushallinto (maksatukset)
 • raportointi
 • osallistuminen seminaareihin ja tilaisuuksiin myös sisällöllinen panostus (mm. Pecha Kucha –seminaari TAIKA-hanke)
 • kaksi ulkomaanmatkaa


  Hankkeen sisältöön liittyvä toiminta:

  Lähtökohtana Palmenian osaaminen (kehittämisohjelmat):
  Hyvinvointi
  Luovat alat ja monikulttuurisuus
  Viestintä

  Innovaatioviestinnän koulutusosion suunnittelu:
 • osana valmennusta (3 x 4 tuntia)
 • yleisöluento (3 tuntia)


  Osallistuminen valmennukseen ja sitä kautta valmennuksen ja innobroker-käsitteen kehittäminen:
 • 3-6 työntekijää 1-2 valmennusosioon
 • yritysedustajien rekrytoiminen valmennukseen osallistujiksi noin 3


  Yhteyshenkilö: Kehittämispäällikkö Minna-Maija Salomaa
  minna-maija.salomaa@helsinki.fi, p. 050 3880684
  Muita mukana olevia henkilöitä: kehittämispäällikkö Anja Kuhalampi, kehittämispäällikkö Raisa Valve