Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

LAMKin ja Salpauksen henkilöstö ja opiskelijat kirjautuvat wikiin AD-tunnuksella. Talon ulkopuolisille käyttäjille tehdään erilliset tunnukset. Kirjauduttuasi näet myös ne tilat, joiden näkyvyys on rajattu vain kirjautuneille käyttäjille tai tietylle ryhmälle. Anonyyminä käyttäjänä voit käyttää järjestelmää rajoitetusti. Anonyymillä käyttäjällä tarkoitetaan wikissä käyttäjää, joka ei ole kirjautunut järjestelmään.

Käyttöoikeudet

LAMKin wikissä on neljä käyttäjäryhmää:
1. Opiskelijat

  • luku- ja kommentointioikeudet useimpiin tiloihin
  • kirjoitusoikeudet tiloihin, joiden hankkeissa ovat mukana

2. Henkilökunta

  • luku-, kirjoitus- ja kommentointioikeudet useimpiin tiloihin
  • kirjoitusoikeudet tiloihin, joiden hankkeissa ovat mukana

3. Yhteistyökumppanit

  • luku-, kommentointi- ja kirjoitusoikeudet tiloihin, joiden hankkeissa ovat mukana

4. Anonyymit käyttäjät

  • luku- ja kommentointioikeudet sivuihin, joihin tilan omistaja on antanut oikeudet.

...