IT sivuston haku

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section

IT-palvelut Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilöstölle

IT-Services for Lahti University of Applied Sciences students and staff
 

Column
width60

 

Tietohallinto Tietohallintopalvelut ylläpitää ja kehittää Lahden ammattikorkeakoulun IT-ympäristöä sekä tuottaa tukipalvelun opiskelijoille ja henkilöstölle.

...