Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image Added

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT OP

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

suoritusvuosi vaihtelee koulutusohjelmittain

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

suoritusvuosi vaihtelee koulutusohjelmittain

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)
 

01XXX Vieras kieli ja viestintä 3 op

suoritusvuosi vaihtelee koulutusohjelmittain

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

suoritusvuosi vaihtelee koulutusohjelmittain

...

ILMOITTAUTUMISEN HYVÄKSYMINEN
WinhaWillen kautta tapahtuneet ilmoittautumiset hyväksytään ilmoittautumisajan umpeuduttua eli viikkoa
ennen opintojakson alkua. Mikäli jokin opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti jonkin koulutusohjelman tai
vuosikurssin opiskelijoille, siitä mainitaan ko. opintojakson yhteydessä. Tässä tapauksessa opintojaksolle
hyväksytään ensin ne henkilöt, joille opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu ja lopuille paikoille hyväksytään
ilmoittautumisjärjestyksessä muut opiskelijat.

      Image Removed