Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ILMOITTAUTUMISEN HYVÄKSYMINEN
WinhaWillen kautta tapahtuneet ilmoittautumiset hyväksytään ilmoittautumisajan umpeuduttua eli viikkoa
ennen opintojakson alkua. Mikäli jokin opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti jonkin koulutusohjelman tai
vuosikurssin opiskelijoille, siitä mainitaan ko. opintojakson yhteydessä. Tässä tapauksessa opintojaksolle
hyväksytään ensin ne henkilöt, joille opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu ja lopuille paikoille hyväksytään
ilmoittautumisjärjestyksessä muut opiskelijat.

 ops1314-yhteisetopinnot.pdf 27.6.2013