Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 63 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Työelämävalmiudet 10 op

 

 

 

 

 

 0760OA103 Oppiminen ja ammatillinen kasvu (3 op)

 

 

 

 

0750IC103 ICT-valmiudet (3 op)

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä (4 op) (sis. Informaatiolukutaito)

 

 

 

 

  •  Informaatiolukutaito (1 op)
     

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 x

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

x

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

x

 

 

 

 

Materiaalitekniikan perusteet 17 op

 

 

 

 

 

0750TP204 Tekninen piirustus (4 op)

 

 

 

 

0750MP204 Materiaaliopin perusteet (4 op)

 

 

 

 

0750tk204 Työsuojelu ja koneiden käyttöturvallisuus (4 op)

 

 

 

 

0750P1205 Projekti 1 (5 op)

 

 

 

 

Perusopinnot 1, 15 op

 

 

 

 

 

0701MP103 Matematiikan perusteet (3 op)

 

 

 

 

0701GT203 Geometria ja trigonometria (3 op)

 

 

 

 

0701FK103 Fysiikan ja kemian perusopinnot (3 op)

 

 

 

 

0750ME303 Mekaniikka (3 op)

 

 

 

 

0701KE103 Kemia (3 op)

 

 

 

 

 Perusopinnot 2, 21 op      
0701VM203 Vektorit ja matriisit (3 op)    
0701D1103 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (3 op)  x   
0701OK103 Orgaaninen kemia ja kemian laboraatiot (3 op)  x   
 0750LÄ103 Lämpöoppi (3 op)  x   
0750SA103 Sähköoppi ja aaltoliikeoppi (3 op)  x   
0750FL103 Fysiikan laboraatiot (3 op)  x   
01ENG Englannin kieli ja viestintä (3 op)  x   

AMMATTIOPINNOT 117 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Muovitekniikan perusteet 12 op

 

 

 

 

 

0752MK403 Muoviteollisuudenkoneet (3 op)

 x

 

 

 

 

0752KV403 Konstruktiomateriaalit ja valmistustekniikka (3 op)

 x

 

 

 

 

0752MM404 Muovimateriaalit (4 op) x    

0752LT402 Liitostekniikka (2 op)

 x

 

 

 

 

Sunnittelutekniikka 16 op

 

 

 

 

 

0750LO103 Lujuusoppi 1 (3 op)

 

 x

 

 

 

0752LO203 Lujuusoppi 2 (3 op)

 

 x

 

 

 

0752ST604 Suunnittelutekniikka 3D-CAD (4 op)  x   
0752MS602 Muovituotteen suunnittelu (2 op)    

0752P2604 Projekti 2 (4 op)

 

 

 

 

Valmistustekniikka 13 op

 

 

 

 

 

0752KL703 Konetekniikan laboraatiot

 

 x

 

 

 

0752MT704 Muovien työstömenetelmät (4 op)

 

 x

 

 

 

0752MK703 Muovien kemia (3 op)

 

x

 

 

 

0752MU703 Muottitekniikka (3 op)

 

 x

 

 

 

Yrittäjyys ja markkinointi 18 op

 

 

 

 

 

0750MP803 Markkinoinnin peruskurssi (3 op)

 

 

 x

 

 

0750YO804 Yrittäjyysopinnot (4 op)

 

 

 x

 

 

0750LT803 Logistiikka ja tuotannonohjaus (3 op)   x  
0750YT802 Yritystalous (2 op)   x  
0750JO803 Johtaminen (3 op)   x  
0701T1103 Tilastomatematiikka 1 (3 op)   x  
 Testaus ja kunnossapito 23 op      
 0752ML904 Muovitekniikan laboraatiot (4 op)   x  
0752EK904 Energia- ja kunnossapitotekniikka (4 op)   x  
0752MK903 Muovikomposiitit (3 op)   x  
 0750TA1904 Teollisuusautomaatio 1 (4 op)   x  
 0752ME103 Muovitekniikan englanti (3 op)   x  
0752P3905 Projekti 3 (5 op)   x  

 VAIHTOEHTOISESTI JOKO SUUNNITTELU JA TUOTEKEHITYS 10 OP

TAI AUTOMAATIOTEKNIIKKA 10 OP

     

Suunnittelu ja tuotekehitys 10 op

     
0752MC104 Muovituotten CAE (4 op)    x 
0752LO303 Lujuusoppi 3 (3 op)    x 
0752RL103 Muovien rakene- ja lujuusoppi (3 op)    x 
Automaatiotekniikka 10 op     
0750SA113 Sähkö- ja automaatiotekniikka (3 op)    x 
0750TA2114 Teollisuusautomaatio 2 ( 4 op)    x 
0752AL113 Auomaation laboraatiot (3 op)    x 
 Laatu ja kestävä kehitys 10 op      
 Vaihtoehtoisesti yksi seuraavista (3 op)    x 
     
     
     
0752LT124 Laatutekniikka (4 op)    x 
0752MV122 Muovituotteen viimeistely ja ympäristöasiat (3 op)    x 
SYVENTÄVÄT OPINNOT 15 OP     

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

0760OA103 Oppiminen ja ammatillinen kasvu (3 op)

 x

 

 

 

 

07VVSUPE03 Suomen kielen perusteet (3 op)

 x

 

 

 

 

01VVRUOVA Ruotsin kielen valmentavat opinnot (3 op)

 x

 

 

 

 

01VVENGVA Englannin kielen valmentavat opinnot (3 op)

 

 x

 

 

 

0760SP003 Spoken English (3 op)

 x

 

 

 

 

0760SP903 Saksan kielen alkeet (3 op) x x   

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu I 15 op

 

 

 

 

 

0703HA013 - 0703HA413 (15 op)

 x

 x

 x

 x

 

Harjoittelu II 15 op

 

 

 

 

 

0703HA513 - 0703HA913 (15 op)

 

 x

 x

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

0722ON015 Opinnäytetyö (15 op)

 

 

 x

x

 

 ops1314-tl-materiaalitekniikka-muovitekniikka.pdf 06.05.2013