Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 65 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Työelämävalmiudet 10 op

 

 

 

 

 

0760OA103 Oppiminen ja ammatillinen kasvu 3 op x     
0750IC103 ICT-valmiudet 3 op  x    

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 x

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 

 

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

 

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 x

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

Materiaalitekniikan perusteet 17 op

 

 

 

 

 

0750TP204 Tekninen piirustus 4 op

 x 

 

 

 

 

0750MP204 Materiaaliopin perusteet 4 op

 x

 

 

 

 

0750TK204 Työsuojelu ja koneiden käyttöturvallisuus 4 op

 x

 

 

 

 

0750P1205 Projekti 1 5 op

 

 

 

 

Perusopinnot 1, 15op

 

 

 

 

 

0701MP103 Matematiikan perusteet 3 op

 x

 

 

 

 

0701GT203 Geometria ja trigonometria 3 op

 x

 

 

 

 

0701FK103 Fysiikan ja kemian perusopinnot 3 op

 x

 

 

 

 

0750ME303 Mekaniikka 3 op

 x

 

 

 

 

0701KE103 Kemia 3 op

 x

 

 

 

 

Perusopinnot 2, 23op

 

 

 

 

 

0701VM203 Vektorit ja matriisit 3 op

 

 x

 

 

 

0701D1103 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1, 3op  x   
0701OK103 Orgaaninen kemia ja kemian laboraatiot 3 op  x   
0753VF505 Vaatetustekniikan fysiikka 5 op  x   
0753VK506 Vaatetustekniikan kemia 6 op   x   
01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op   x   

AMMATTIOPINNOT 115 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vaatetustekniikan perusteet 12 op

 

 

 

 

 

0753TM404 Tekstiilien materiaalit ja rakenteet 4 op

x

 

 

 

 

0753VM403 Vaatteen muodon perusteet 3 op

 

 

 

 

0753VV Vaatteen valmistamisen perusteet 5 op

x

 

 

 

 

Ulkovaatteen tekninen suunnittelu ja tutkimus 14 op

 

 

 

 

 

0753TK605 Tietokonekaavoitus 5 op

 

x

 

 

 

0753JV603 Joustavien vaatteiden muoto ja rakenne 3 op

 

x

 

 

 

0753VF603 Vaatetusfysiologia 3 op

 

x

 

 

 

0753TT603 Tekstiilien testaus 3 op     
Ulkovaateprojekti 17 op

 

 

 

 

 

0753UR704 Ulkovaatteen muoto ja rakenne 4 op

 

x

 

 

 

0753UK703 Ulkovaatteen mallin kehittäminen 3op

 

 

 

 

0753UM Ulkovaatteen muodon kehittäminen 4 op

 

x

 

 

 

0753UV706 Ulkovaatteen rakenteiden kehittäminen ja valmistus 6 op

 

 

 

 

Yrittäjyys ja markkinointi 15 op

 

 

 

 

 

0750YO804 Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

 

 

0750LT803 Logistiikka ja tuotannonohjaus 3 op

 

 

x

 

 

0750YT802 Yritystalous 2 op   x  
0750JO803 Johtaminen 3 op     
0701T1103 Tilastomatematiikka 1 3 op     

Vaatetusalan tuotantotoiminta 16 op

 

 

 

 

 

0753VT903 Vaatteen tuotannollinen kaavoitus 3 op   x  
0753VS904 Vaatetusalan tuotannon suunnittelu 4 op    x  
0753VP Vaatetusalan tuotantoprojekti 6 op    x  
0750SA113 Sähkö- ja automaatiotekniikka 3 op    x  

Vaatetusala kansainvälisessä toimintaympäristössä 14 op

 

 

 

 

 

0753MR905 Malliston rakenne ja markkinointi 5 op   x  
0753VH906 Vaatetusalan hankintatoiminta 6 op   x  
0753VE903 Vaatetustekniikan englanti 3 op    x  

Vaatetusalan T&K toiminta 12 op

 

 

 

 

 

0753NM1003 Vaatteen mittatilauskaava ja 3D mallinnus 3 op     x 
0753VE1003 Vaatetusalan erikoistuotteiden rakenteet ja työtavat 3 op     x 
0753VP1003 Vaatetusalan tuotekehitysprojekti 3 op     x 
0701T2103 Tilastomatematiikka 2 3 op     x 

SYVENTÄVÄT OPINNOT 15 OP

 

 

x

x

 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

0760OA103 Oppiminen ja ammatillinen kasvu 3 op x     
07VVSUOPE03 Suomen kielen perusteet 3 op

 x

 

 

 

 

01VVRUOVA Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op

 x

 

 

 

 

01VVENGVA Englannin kielen valmentavat opinnot 3 op

 

 x

 

 

 

0760SP003 Spoken English 3 op

 x

 

 

 

 

0760RA003 Raportoiva kirjoittaminen ja abstrakti 3 op    
0760SP903 Saksan kielen alkeet 3 op

 x

 x

 x

 

0760SJ803 Saksan kielen jatkokurssi 3 op  x x x 
0760VVA03 Venäjän kielen alkeet 3 op  x 
0760VVJ03 Venäjän kielen jatkokurssi 3 op x 
0760EK803 Kaupallinen englanti 3 op    x x 
0753SRV03 Kaavatekniikan perusteet 3 op     
0753STV03 Valmistustekniikan perusteet 3 op  x    
0753KKV03 Konekirjonta 3 op   x   
0753VWV03 Vaatetuksen Workshop 3 op  x   

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu I 15 op

 

 

 

 

 

0703HA013-0703HA413 Harjoittelu 5 x 3 op

 

 

 x

 

 

Harjoittelu II 15 op

 

 

 

 

 

0703HA513-0703HA913 Harjoittelu 5 x 3 op

 

 

 

 x

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

0722ON015 Opinnäytetyö 15 op

 

 

 x

 

 ops1314-tl-materiaalitekniikka-tekstiili-ja-vaatetustekniikka.pdf 23.4.2013