Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2) valittava toinen opintojakso. Molemmat opintojaksot sisältävät Tieteellisen kirjoittamisen 2 op.

 aikuops1314-lt-liiketalous.pdf 15.4.2013