Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Toteutetaan Lahden ammattikorkeakoulun yleisen suunnitelman mukaisesti. Ks. erillinen opinto-opas: OPS 2013 Yhteiset perusopinnot 14 op.

http://www.lamk.fi/koulutus/opinto-opas/Documents/ops1314-yhteisetopinnot.pdf