Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

04LII602/2

...

HENKILÖSTÖ 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää organisaatioiden keskeisimpien henkilöstötoimintojen merkityksen
  • osaa työelämän keskeisimmät pelisäännöt
  • osaa hahmottaa organisaatiorakenteita
  • ymmärtää organisaatiokulttuurin ja arvojen merkityksen

...

...

Sisältö

Henkilöstöjohtaminen ja

...

–toiminnot, työelämän pelisäännöt, organisaatio käsitteenä ja organisaatiorakenteet, organisaatiokäyttäytyminen ja

...

–kulttuuri.

Suoritustapa ja arviointi

Verkkotentin  ja lukupäiväkirjan sekä harjoitustehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

...

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla ja tentti.
2. Etäopetus: Oppimistehtävät ja portfolio.
Arviointi asteikolla 0–5.

Opiskelumateriaali

 Repussa tarjottava materiaali.