Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Markkinoinnin kilpailukeinot: tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yritysportfolio ja tentti ja harjoitustehtävät.
Arviointi asteikolla 1-asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Bergström, S. & Leppänen, A. 2003. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita, Helsinki. Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.