Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • oppii hahmottamaan perusteet oikeusjärjestelmän oppii oikeusjärjestelmän toiminnan, sopimus- ja kauppaoikeuden sekä lainkäytön osalta perusteiden tasolla ja
  • hahmottaa yritystoimintaan liittyvän juridiikan työvälineitä / vaaranpaikkoja perusteiden tasolla.

...

Opiskelija muodostaa itsellensä oman ”juridisen toimintaympäristönsä”, jonka kautta voi sitten käsitellä oikeudellisia asioita myös jatkossa ja lainsäädännön muuttuessakin.

Suoritustapa ja arviointi

Arviointi asteikolla 1-5. Lähiopetus (3:na iltana) ja kotitentti. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksyttyä kotitenttisuoritusta (50% pisteistä). Tentti ohjeineen tulee repun jakelukansioon heti kotitehtävien purkamisen jälkeen ja tulee palauttaa otsikolla: ”KOTITENTTI” opettajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viikon kuluessa tuosta päivämäärästäArviointi hyväksytty-hylätty (vastaa vähintään tasoa 3). Kirjallinen palaute.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali. Muuna , opiskelumateriaalina: Ojajärvi, Vainio (toim.):  Ammattikorkeakoulun juridiikka I tai Suojanen,  Suojanen, Kalevi: Opi oikeutta1, uusin painos (opintojakson aihealueita koskevin osin).