Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

laskentamallien laatiminen ja havainnollistaminen taulukkolaskentaohjelmalla, diaesityksen tuottaminen suunnittelumallia käyttäen esitysgrafiikkaohjelmalla.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, oppimistehtävät 1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, harjoitukset, portfolio ja tentti.
Arviointi asteikolla 1-5asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama Hyppönen, Annikki. Word 2003 – tekstinkäsittely. Visual-sarja. ISBN 951-846-203-8
Manu, Petri, Pulkkinen, Heljä. Excel 2003 – taulukkolaskenta. Visual-sarja. ISBN 951-846-211-9
Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.