Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

Suoritustapa ja arviointi

Verkkototeutus.

1. Lähiopetus: Luennot, opintojakson tehtävät ja portfolio.
2. Etäopetus: .
Arviointi asteikolla 1 -5.

Opiskelumateriaali

Mattila, H., Ruusunen, T. ja Uola, K. 2006. Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijalle. Helsinki: WSOY. Juholin, E. 2008. Viestinnän vallankumous. Löydä uusi työyhteisöviestintä. Helsinki: WSOYpro. Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.