Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitustehtävät ja tentti.oppimispäiväkirja. Arviointiin vaikuttavat osallistuminen lähiopetukseen, tehdyt harjoitustyöt sekä luku/oppimispäiväkirjan laatu.

 Arviointi asteikolla 1-5.

...