Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • ymmärtää yhteisöoikeudellisen lainsäädännön tärkeimmät periaatteet
  • hallitsee erityisesti uuden osakeyhtiölain keskeisen sisällönosakeyhtiölain keskeiset periaatteet ja niihin pohjautuvan keskeisen sisällön.

Sisältö

Suomen ja EU:n yhteisöoikeuden keskeiset periaatteet, uusi osakeyhtiölaki.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot , ja harjoitustehtävät ja tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

...