Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää, miksi kansainvälistä sopimus-/kauppaoikeutta on
  • saa valmiudet löytää sekä soveltaa kansainvälisen sopimus-/kauppaoikeuden säännöstöjä
  • pystyy vertailemaan kansallisen ja kansainvälisen sopimus- ja kauppaoikeuden keskeisiä sisältöjä ja huomioimaan erot/yhtäläisyydet käytännön tasollahallitsee sopimus- ja kauppaoikeuden riskinhallinnan liiketoiminnan sopimuksissa.

Sisältö

Suomen sopimus-/kauppaoikeuden keskeinen sisältö sekä erityisesti vastaavat kansainväliset säännöstötkäytännön riskinhallinnalliset näkökulmat

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen, etätehtäväpaketti sekä laajempi case-harjoitus.oikeustapausanalyysi

Arviointi asteikolla 1-5hyväksytty-hylätty (vastaa vähintään tasoa 3), kirjallinen palaute.

Opiskelumateriaali

Opettajan Luennot sekä opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

Muuna opiskelumateriaalina: Ojajärvi, Juha: Ammattikorkeakoulun Juridiikka I, uusin painos ja Sisula-Tulokas, Lena: Ulkomaankauppaoikeus, sekä kansainvälisen kauppa-/sopimusoikeuden internet-sivustot. Suojanen, Kalevi, Opi oikeutta 1 ja 2 teokset. Hemmo, Mika, Sopimusoikeus 1-3 teokset. Sanoma Pro:n Juridiikka online-palvelussa: Ari Saarnilehto – Mika Hemmo – Leena Kartio, Varallisuusoikeus