Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

NB! Only for Finnish students!

 

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää viestinnän merkityksen liiketoiminnassa tuloksenteon välineenä 
  • osaa suunnitella ja toteuttaa yrityksen viestintää ja valita viestintään tarkoituksenmukaiset keinot ja foorumit

  • osaa rakentaa viestinnän keinoin myönteistä yrityskuvaa

  • mieltää kielen hallinnan työnteon välineenä ja onnistuneen viestinnän edellytyksenä.

Sisältö

Yritysviestinnän periaatteet ja tehtävät, yritysviestintä maineenhallinnan osana, viestinnän merkitys, keinot ja foorumit, kaupankäynnin tekstit ja tiedotteet.

Edeltävät opinnot

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op.op 

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Luennot ja , opintojakson tehtävät ja portfolio.
2. Etäopetus: .
Arviointi asteikolla 1 -5.

Opiskelumateriaali

Mattila, H., Ruusunen, T. ja Uola, K. 2006. Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijalle. Helsinki: WSOY. Juholin, E. 2008. Viestinnän vallankumous. Löydä uusi työyhteisöviestintä. Helsinki: WSOYpro. Opintojaksolla ilmoitettava  Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.