Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Suoritustapa ja arviointi

  • Luennot ja harjoitukset, etäopiskelu, tentti.
  • Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

Luennot, harjoitukset, ohjelman oma manuaali.