Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Suoritustapa ja arviointi

  • Aktiivisuus kontaktiopetuksessa, harjoitukset, vierailut ja tentti.
  • Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Luennot