Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Suoritustapa ja arviointi

  • Luennot ja harjoitukset, etäopiskelu, tentit
  • Arvostelu asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

  • Kume, H. 1998. Laadun parantamisen tilastolliset menetelmät. Metalliteollisuuden Kustannus Oy. Vammala
  • Karjalainen, E., Tuotteen ja prosessin optimointi koesuunnittelulla, Taguchi-menetelmä. Metalliteollisuuden Keskusliitto , Tekninen tiedotus 25/89. Tampere
  • Luennot ja muu jaettava materiaali