Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 47 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 

3

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

1

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

 

3

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

4

 

 

Kuva1, 12 op

 

 

 

 

 

05PVISUAMUO Visuaalinen muotoilu 9 op

9

 

 

 

 

05PVÄRIH Värihahmotus 3 op

3

 

 

 

 

Kuva 2, 12 op

 

 

 

 

 

05PPIMA Piirustus ja maalaus 3 op

 

3

 

 

 

05PELÄVÄ1 Elävän mallin piirustus I, 3 op

 3

 

 

 

 

05PPLASTSOM1 Plastinen sommittelu I, 3 op

 

3

 

 

 

05PLASTSOM2 Plastinen sommittelu II, 3 op

 

 

3

 

 

Taiteen historia ja teoria 9 op     
05PYLTAHI Yleinen taidehistoria 3 op3    
05PTAHIM Modernismi ja nykytaide 3 op3    
05PMUOHIST Muotoilun historia 3 op 3   

AMMATTIOPINNOT 133 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Muotoilun perusteet 12 op

 

 

 

 

 

05JOHDMUOP Johdatus muotoiluopintoihin 3 op

3

 

 

 

 

05MUTEKÄPA Muotoilun teoria ja käsitteistö 3 op

3

 

 

 

 

05MUOPRO1 Muotoiluprosessi 1 op

3

 

 

 

 

05PÄÄTUOP1 Pääainetta tukevat opinnot 1, 33    

Graafisen suunnittelun perusteet 11 op

 

 

 

 

 

05GROHJPE Graafisten ohjelmien perusteet 3 op

3

 

 

 

 

05TYPOILM Typografia ja ilmaisu 4 op

4

 

 

 

 

05PAKGR1 Pakkausgrafiikka 1, 4 op

4

 

 

 

 

Valokuvaus ja kuvankäsittely 9 op

 

 

 

 

 

05VKPERUSTE Valokuvauksen perusteet 3 op

3

 

 

 

 

05KUVANKÄS Kuvankäsittely 3 op

 

3

 

 

 

05PASTUDIO Studiovalokuvaus 3 op

 

3

 

 

 

Visualisointi ja mallintaminen 15 op

 

 

 

 

 

05MUPI1 Muotoilupiirtäminen 1, 3 op

3

 

 

 

 

05MUPI2 Muotoilupiirtäminen 2, 3 op

3

 

 

 

 

053DMALL1 3D-mallintaminen 1, 3 op3    
053DMALL2 3D-mallintaminen 2, 3 op 3   
053DMALL3 3D-mallintaminen 3, 3 op  3  
Moniulotteinen muotoilu 17 op     
05MUOPRO2 Muotoiluprosessi 2, 3 op 3   
05KÄYTMUPA Käyttäjälähtöinen muotoilu 5 op 5   
05YMPMUPA Ympäristötehokas muotoilu 4 op 4   
05PÄÄTUOP2 Pääainetta tukevat opinnot 2, 5 op 5   
Graafinen muotoilu ja tuottaminen 14 op     
05PAKGR2 Pakkausgrafiikka 2, 4 op 4   
05PAINOPR Painotyöprosessi 3 op 3   
05INFOS Information Design 4 op 4   
05PAINOTP Painotyöpaja 3 op  3  
Muotoilija ja tuotekehitys 23 op     
05TUOTEKEHPR Tuotekehitysprosessi 5 op  5  
05PROJHALL Projektinhallinta 3 op  3  
05TAUSTA Taustoitus ja tietoperusta 5 op  5  
05MUOTKANS Muotoilu ja kansainvälisyys 5 op  5  
05PÄÄTUO3PA Pääainetta tukevat opinnot 3, 5 op  5  
Markkinointiviestinnällinen graafinen suunnittelu 15 op     
05PMARKVP Markkinointiviestinnän perusteet 3 op  3  
05VISIDSU Visuaalisen identiteetin suunnittelu 4 op  4  
05EXLOBUDE Experimental Low Budget Design 4 op  4  
05IMAGE Image and Marketing Brochure 4 op   4 
Ammatillinen profiloituminen 17 op     
05STRAMU Strateginen muotoilu 4 op   4 
05MUOTIDEPA Muotoilijaidentiteetti 5 op   5 
05TULEVTPA Tulevaisuuden tutkimus 5 op   5 
05PÄÄTUO4PA Pääainetta tukevat opinnot 4, 3 op   3 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu I, 15 op

 

 

 

 

 

Työharjoittelu 15 op

 

 

 

 

 

Harjoittelu II, 15 op

 

 

 

 

 

Yritysyhteistyöprojektit, t&k-toiminta 15 op

 

 

 

 

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

 ops1314-mi-pakkausmuotoilu-ja-grafiikka.pdf 02.05.2013